19دی

نتایج ورزندگان 1


دریافت ها و نتایج آقای محمو موسی وند ورزنده مرکز

قبل از ورودم به ورزآرا هیچ شناختی از ابعاد وجودی ام نداشتم چه ذهنی و چه جسمی و روحی و روانی و اینکه چطور میشود در جهت رشد قرار گرفت و چگونه در تعادل بود . تمرکز داشتن در تمام مسائل زندگی چقدر مفید است و حرکات صحیح برای یک جسم سالم را چگونه باید انجام داد.

 با شروع  دوره مقدماتی و انجام تمام آموزه ها و  سپری شدنش متوجه شدم که چه تغییراتی  در تمام وجودم اتفاق افتاده همه اموزشهای ورزآرا در پاکسازی ناخالصی های جسمی، روحی روانی و ذهنی ام  تاثیر گذاربوده. این ناخالصی ها و بیماری ها  در اثرعدم آگاهی  بر کل ابعاد وجودی ام ایجادشده بود چون  توجه و تمرکز و تعادل نداشتم.

قبلا در سه رشته ورزشی فعالیت داشتم که باعث آسیبهای فراوانی شد از  جمله سروصدای تمام مفصلهای قوزک پا، زانو، کمر، سرشانه ها و مهره های گردن که در اثر فشارهای سنگین ورزشی و غرور و تکبر و بی توجهی بوجود امده بود.

خب من  بیماری‌هایی همچون کلیه درد، مشکلات گوارشی، ریوی، تپش قلب، مشکل تنفسی که همیشه یکی ازسوراخهای بینی ام بسته بود را نیز داشتم. ضمنا ناخالصی های ذهنی هم داشتم مثلا احساس می کردم هر لحظه عمرم به پایان رسیده و جان از نوک انگشتانم به بالا می‌آمد تا زیر گلو. خیلی حالت بدی داشتم و زجر می کشیدم که با جناب استاد در ارتباط شدم و با راهکارهایی که در ورزآرا آموختم و با  انجام تمرینات، روز به روز ذهنم آنالیز میشد و به جای افکار مسموم، تلقینات مثبت جایگزینش می کردم که به یاری خداوند و به لطف آموزش های استاد شاهمیری بنیانگذار ورزش ورزآرا به طور کل از بین رفت. همیشه دغدغه های ذهنی و افکار پراکنده زیادی داشتم.  ناخالصی های روح و روان زیادی را یدک می کشیدم خشم، کینه، نفرت، خودبینی، خود بزرگ بینی، لذت طلبی، تایید طلبی، شهوات و خیلی مسائل روحی و روانی دیگر که همه این ناخالصی ها و بیماری ها توسط آموزه ها و تمرینات و تکنیکهایی که انجام دادم  بیشترش برطرف شده چون تمرینات و همه آموزه‌ها مکمل یکدیگر هستند و به جرأت می‌توانم بگویم مثل دانه های تسبیح به هم پیوسته است. هرچه بیشتر توجه می کردم و می کنم حس وحالم بهتر و الهی تر و پر انرژی تر می شود که در یک آرامش درونی و بیرونی قرار می‌گیرم.

یکی دیگر از دریافت هایم تحت تاثیر قرار نگرفتن در جمع می باشد. من در یک جمع نمی توانستم صحبت کنم  اما حالا می توانم به خوبی صحبت کنم . دخترم و همسرم نیز ورزآرا را تجربه کردند. و دریافت های دیگری هم هست که به دلیل کمبود وقت از گفتنش معذورم.