بنیانگذار ورزآرا کیست؟ Who is the founder of Varzara?

,...

اطلاعات بیشتر
ورزآرا چیست؟ What is Varzara?

,...

اطلاعات بیشتر
بنیانگذار ورزآرا کیست

ورزآرا ازمعدود ورزش‏های ابداعی کشورمان است که توسط استاد سیّد رضا شاهمیری طراحی و بنیانگذاری شده است، لذا می‏توان گفت ورزآرا ورزشی صددرصد ایران ,...

اطلاعات بیشتر
ورزآرا چیست

تمرینات تحولی ورزآرا متشکل ازحرکات موزون کششی، چرخشی، استقامتی، تمرکزی و تعادلی به منظور رفع گرفتگی ها و انقباضات عضلانی که در اثر فعالیت های ا ,...

اطلاعات بیشتر