1بهمن

نتایج ورزندگان 2


دریافت ها و نتایج آقای حسین احمدی ورزنده جهرم

بسمه تعالی

حسین احمدی ورزنده جهرم

برای شناخت بهتر خود همیشه در جستجوی *من کیستم* بودم ومی‌دانستم که این شناخت و کشف درون جز با شاگردی درخدمت یک استاد متفکر و معتقد میسر نمی‌شود که درپیمودن مسیردستگیر و راهنما باشد، تا بتوانم خود را از شرعادات بد، بلای روزمرگی و بی­برنامگی رها سازم.

تا اینکه در سال 92 با ورزش تحولی ورزآرا آشنا شدم و با آموزش‌های ناب جناب استاد شاهمیری مسیر تازه­ای در زندگیم بازشد وزندگی را با حال بهتر از سرگرفتم وگام‌های محکمی در رفع عادات ناپسند خود برداشتم و یاد گرفتم در زندگی متوکل و صبور باشم و سعی نموده که هر لحظه در بهبود اوضاع درون و بیرون خودم کوشا باشم. چونکه بهترین راه قدردانی از استاد خود، عمل به توصیه ها و تذکرات ایشان است.