توجه و مراقبت از اندامهای بدن

توجه و مراقبت از اندامهای بدن
اندامهای بدن انسان نیاز بسیار به نوازش، پرورش،توجه ومراقبت خاص دارد. اگر توجهی به آنها نشود ناخوش، ضعیف و بیمار میشوند. اندامهای بدن انسان مانند بچه های کوچک نیاز به توجه و نوازش دارند،...
بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از موارد مورد تاکید در ورزش ورزآرا، توجه و مراقبت از اندامهای بدن می باشد.
اندامهای بدن انسان نیاز بسیار به نوازش، پرورش، توجه و مراقبت خاص دارد. اگر توجهی به آنها نشود ناخوش، ضعیف و بیمار میشوند. اندامهای بدن انسان مانند بچه های کوچک نیاز به توجه و نوازش دارند، اگر توجهی به آنها نشود قهر میکنند، افسرده و منزوی میشوند، واکنش شدید ازخود نشان داده، پرخاشگر میشوند، خود خوری میکنند و ضعیف و ناتوان میشوند، لذا هم بخود آسیب میزنند وهم به
والدین. اما وقتی به آنها توجه شود آرام میشوند، رشد میکنند و از استعدادهای طبیعی خود بهرمند میشوند. به نوعی می توان گفت در ورزآرا هر عضو بدن مثل عضوی از اعضای ارکستر موسیقی ست که باید هماهنگ با هم و زیر نظر یک رهبرارکستر با مهارت (جسم و ذهن سالم) بنوازند تا نوای دلنشینی به گوش برسد وگرنه هر کدام ساز خود را میزنند. که نه تنها دلنشین نیست بلکه سرسام آور خواهد بود.
علی ایحال شما چقدر به اندامهای خود توجه میکنید،آیا آنقدر که توجهتان به دیگران هست بخود توجه میکنید، تا چه اندازه بخود اهمیت میدهید، چقدر برای خودتان ارزش قائلید، آیا از اندامهایتان احوال پرسی میکنید، آیا ازآنها دل جویی میکنید،آیا برای آنها برنامه ریزی میکنید و برای توجه به آنها وقت مناسب تعیین میکنید، آیا آنها را به یک میهمانی شام، نهار، بستنی ونوشیدنی دعوت میکنید، آیا تا بحال بازندگی همنشین شده اید، آیا همسو بازندگی ورزش کرده اید،آیاخودتان را به یک ورزش درفضای مطلوب دعوت کرده اید، آیا خودتان را به یک هواخوری میهمان کرده اید، آیا تا بحال رابطه عشقی با خودتان داشته اید، آیا خودتان رابه آغوش کشیده اید که بگوئید دوستت دارم. اینها آیتم هایی هستند که ورزندگان ورزآرا به آنها توجه خاص دارند و برای آنها اهمیت ویژه ای قائلند. لذا ورزندگان ورزآرا با توجه و دوست داشتن خود میتوانند اعضای خانواده و همنوعان خود و سایر موجودات را دوست داشته باشند و به وجودالهی همه موجودات جهان عشق بورزند.

زهرا پاینده

1398/10/19

بسیار عالی بود .


زهرا پاینده

1398/10/19

بسیار عالی بود .