پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: مؤمنی که قوی و نیرومند باشد از مؤمن ضعیف، بهتر و دوست‏ داشتنی‏ تر است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: مؤمنی که قوی و نیرومند باشد از مؤمن ضعیف، بهتر و دوست‏ داشتنی‏ تر است.تن زنده قائم به ورزندگیست

که ورزندگی جوهر زندگیست

به ورزش گرای و سرافراز باش

که فرجام سستی سرافکندگیست

ز ورزش میاسای و ورزنده باش

که بنیاد هستی به ورزندگیست

(ملک الشعرا بهار)


بسم الله الرّحمن الرّحیم

مخزن الاسرارقرآن کریم

 

تمرینات تحولی ورزآرا متشکل ازحرکات موزون کششی، چرخشی، استقامتی، تمرکزی و تعادلی به منظور رفع گرفتگی ها و انقباضات عضلانی که در اثر فعالیت های استرس زا و تفکرات بی برنامه ذهنی عارض میشود، میباشد. همچنین تمرینات ذهنی اعم از تمرینات تفکری پویا، تمرینات تنفسی، هنر تصویر سازی و آرامتنی یا هنر انقباض و انبساط، جهت دستیابی به تعادل جسمی و ذهنی و کسب انرژی و نشاط انجام می پذیرد.

 از مهارت‏های روانشناختی که فرا گرفتن آن برای هر شخصی لازم است می‏توان به مواردی چون تصویرسازی ذهنی ازتمرینات ورزشی و مسابقات باشگاهی، کشوری و جهانی اشاره نمود که ورزآرا تکنیک های منحصر به فردی در این زمینه دارد.

ورزش و تربیت بدنی در اسلام در کنار تربیت نفس و روح انسان می باشد. تربیت بدنی یعنی کنار گذاشتن کسالت و تنبلی، یعنی پرورش جسم هماهنگ با آموزه های اسلامی. ورزندگی جسم وسیله ای برای تقویت روح و فکر مثبت و الهی ست. توجه به جسم در کنار معنویات و اخلاقیات است و هدف فقط افزایش قدرت و توانایی های جسمانی نیست. بلکه از دیدگاه اسلام، تقویت جسم و روح در کنار هم مانند پلکانی است که موجب موفقیت انسان می شود.

ورزآرا از دو کلمه "ورز" و "آرا" تشکیل شده است. "ورز" در فرهنگ لغت به معنای ورزدادن، ورآوردن، پروراندن و به ‏عمل آوردن است و "آرا" مخفف آراینده به معنی آراستن و پیراستن است. آراستن و پیراستن به لحاظ کیفی هر دو به معنی آرایش کردن است ولی به لحاظ کمّی مقابل هم قرار دارند. زیرا آراستن، با افزودن همراه است و پیراستن با کاستن صورت می‏گیرد و ورزش‏های ورزآرا هر دو روش را در تمرینات خود مورد توجه و بهره برداری قرار داده و تعادل بین آنها را راز موفقیت خود می‏داند.

ورزآرا به اصطلاح بنیانگذار آن (استاد سیّد رضا شاهمیری)، به معنی ورزیدن، کوشیدن و آرایش حرکات ورزشی ست، و به عبارتی ورزآرا، نوعی ورزندگی خاص ذهنی و جسمی ست که بر مبنای دو حرکت تعادلی شکل گرفته و به منظور پرداختن و نواختن اندامهای داخلی وخارجی بدن طراحی شده است.