معرفی کتاب «آواز حقیقت»؛ اکتشافی جدید و بیاد ماندنی از سه منظومۀ بی نظیر سهراب سپهری نوشته «استاد سیّد رضا شاهمیری»

معرفی کتاب «آواز حقیقت»؛ اکتشافی جدید و بیاد ماندنی از سه منظومۀ بی نظیر سهراب سپهری نوشته «استاد سیّد رضا شاهمیری»

جهت تهیه کتاب های بی نظیر استاد سید رضا شاهمیری لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

09123853243   آقای مهندس سلطانی


این کتاب شما را به شنیدن آواز حقیقت فرا می خواند. آوازی که گوش و هوش هر شنونده را از مبدأ الهۀ وحی و الهام تا افقهای دور کشانده و شهد شیرین حقیقت را در لحظات روحانی آن به کام عطش نوش او می نوشاند، و نشان از حضور نوری می دهد که روشنگر زاویه های تاریک واژه هاست تا آنها را آبی تر از آنچه که هست نمایان سازد؛ فروغ تابناکی که در رنگین ترین چشمه های بی رنگ حیات متبلور گشته تا پیام آرامش و اعتدال را در تاریکخانه اندیشه ها منتشر نماید.

به امید اینکه عطر روح حقیقت در وسعت هر واژه نمایان گردد.