بسوی زندگی

بسوی زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

با نام و یاد خدا، قطعه شعری که تقدیم حضورتان می شود پیام کوچکی از سوی زندگی است که توسط جناب استاد سیّد رضا شاهمیری با عنوان بسوی زندگی مطرح شده است تا بدین وسیله صاحبنظران را دعوت به نظارت کرده و اعلام دارد که زندگی ماهیّتاً چیزی نیست که بتوان با تعبیر و تفسیر و با پرسش و پاسخ آنرا معنا کرد و در سطوح مختلف به تجزیه و تحلیل آن پرداخت. بلکه این ماهیتِ کامل و تمام عیار زندگی است که معناگستر همه چیز در عالم هستی است. بنابراین اگر معنایی برای زندگی متصوّر گردد لاجرم عظمت و کلیّت آن زیر سوال خواهد رفت. اما از طرفی دور از وسعت اندیشه بشر هم نیست که بتوان با لا کردن غیر خدا و مِنها کردن مَن ها و عبور از آنچه که ذهن و دل انسان را اشغال کرده است به ماهیت زندگی پی بُرد و به آن رُخسَت داد تا هرطور که می خواهد در مسیر طبیعی خود بتازد و مهارت های نانموده خود را در سرزمین وجود ما بکار اندازد. از این طریق است که می توانیم به درک معانی زندگی بنشینیم بدون اینکه کوچکترین دخالتی در معنا کردن آن داشته باشیم.

بسوی زندگی

غیر خدا را لا کنید                                       تا زندگی معنا شود

مَن ها زخود مِنها کنید                                   تا خویشتن خوانا شود

چشم های سَر برهم نهید                             تا چشم سِرّ بینا شود

بی سَر شَوید بی پا رَوید                             تا پای جان پیدا شود

بیدار شوید از خواب ذهن                           تا روحتان اِحیاء شود

گردن نهید بر تیغ عشق                              تا محشر کبری شود

آشنا شوید با راز ما                                    تا وَرزتان آرا شود

این است پیام زندگی که دم به دم ما را بسوی خود فرا می خواند و آغوش  گرم خود را به روی هشیاری حضور ما می گشاید تا شهد شیرین علم و هنر خود را به کام عطش نوش ما بنوشاند. بنابراین بر ماست که مقدم او را گرامی داشته و مشتاقانه به استقبال آن بشتابیم و حضور سبزش را با تمام وجود پذیرا باشیم.