سرپرست کمیته ورزآرا منصوب شد

سرپرست کمیته ورزآرا منصوب شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر علی خلیلی، رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، سرکار خانم سیده سروناز تجلی به عنوان  سرپرست کمیته ورزآرا معرفی و منصوب گردید. خانم تجلی، قبلا مسئولیت نایب رئیسی کمیته ورزآرا را بر عهده داشت