اجرای زنده ورزش ورزآرا در برنامه زنده تلویزیونی صبح و نشاط

,...

اطلاعات بیشتر
معرفی ورزآرا در صدا و سیما

,...

اطلاعات بیشتر
حضور ورزآرا در شبکه آموزش صدا و سیما

,...

اطلاعات بیشتر
حضور ورزش ورزآرا در برنامه تلویزیونی صبح و نشاط

,...

اطلاعات بیشتر
حضور ورزآرا در شبکه سه

,...

اطلاعات بیشتر
تقویت سیستم ایمنی با ورزش ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
خطر کمی تحرک

,...

اطلاعات بیشتر
سلامتی سیستم ایمنی و تنفسی با ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
ورزآرا و استقامت

,...

اطلاعات بیشتر
تقویت سیستم ایمنی با ورزش ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
ورزش زندگی بخش ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
ادای احترام به جای دست دادن

,...

اطلاعات بیشتر
مقابله با انواع ویروس ها با داشتن روحیه قوی

,...

اطلاعات بیشتر
ورزآرا مکمل سایر ورزش ها

,...

اطلاعات بیشتر
انتخاب جناب آقای دکتر افشین ملایی به عنوان رئیس فدراسیون ورزش های همگانی

,...

اطلاعات بیشتر
انجام ورزش ورزآرا در محل کار توسط آقای مهدی عباس زاده

,...

اطلاعات بیشتر
ورزنده و مسول شعبه شیراز در محل کار خود ورزآرا تمرین می نماید

,...

اطلاعات بیشتر
ورزآرا در بیمارستان شیراز توسط آقای عباس صادق نیا مسول شعبه

,...

اطلاعات بیشتر
گزارش جلسه مشترک چهار ماهه استان فارس در زمستان 98

,...

اطلاعات بیشتر
گزارش اولین سمینار ملی ورزآرا