پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: مؤمنی که قوی و نیرومند باشد از مؤمن ضعیف، بهتر و دوست‏ داشتنی‏ تر است.

< ,...

اطلاعات بیشتر
تعهد نامه زندگی (سروده جناب استاد شاهمیری)

,...

اطلاعات بیشتر
پیام ورزآرا درباره سیزده بدر

,...

اطلاعات بیشتر
شعر تبریک سال 1402 سروده ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
نحوه خرید نسخه الکترونیکی کتاب آواز حقیقت نوشته استاد سید رضا شاهمیری

,...

اطلاعات بیشتر
انتشار نسخه الکترونیکی کتاب بی نظیر آواز حقیقت

      ,...

اطلاعات بیشتر
استاد شاهمیری بنیانگذار ورزش ورزآرا: واقعه عاشورا رساترین ندای حق علیه باطل است که فقط یزیدیان از یادبود و شنیدن آن عاجزند.

,...

اطلاعات بیشتر
عید سعید قربان و پیام ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
آواز حقیقت

,...

اطلاعات بیشتر
طریقت باطنی

,...

اطلاعات بیشتر
کشف مجهولات

,...

اطلاعات بیشتر
اسرار درون

,...

اطلاعات بیشتر
بخش دوم اتمام حجت بنام خانواده عنکبوتی

,...

اطلاعات بیشتر
باشکوه ترین لحظه زندگی

آواز سروش، گزیده ای از کتاب بی نظیر طریقت باطنی تالیف استاد سید رضا شاهمیری ,...

اطلاعات بیشتر
توانا بود هرکه تمرین کند

,...

اطلاعات بیشتر
تکنیک های ورزآرا مکمل همه ورزشها

,...

اطلاعات بیشتر
تقوای الهی

,...

اطلاعات بیشتر
تمرين تفکري شبانه

,...

اطلاعات بیشتر
معرفی کتاب آواز حقیقت

,...

اطلاعات بیشتر
کشف مجهولات

جهت تهیه کتاب های بی نظیر استاد سید رضا شاهمیری لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.09120957059   آقای قادر رفعت ,...

اطلاعات بیشتر
هشتمین ویژگی ورزآرا - تمرین تفکری شبانه

,...

اطلاعات بیشتر
هفتمین ویژگی ورزآرا - چیستان های تفکری

,...

اطلاعات بیشتر
ادامه رده بندی درجات

,...

اطلاعات بیشتر
ششمین ویژگی ورزآرا - رده بندی درجات

,...

اطلاعات بیشتر
پنجمین ویژگی ورزآرا - فرم ادای احترام

,...

اطلاعات بیشتر
معرفی ویژگی های منحصر بفرد ورزش ایرانی اسلامی ورزآرا - بخش دوم

,...

اطلاعات بیشتر
اتمام حجت پدران و مادران پیر و سالخورده و از کار افتاده به فرزندان

سومین قصه از سری آموزش های ذهنی ورزش ورزآرا ,...

اطلاعات بیشتر
نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا (بخش دوم)

,...

اطلاعات بیشتر
نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا (بخش اول)

,...

اطلاعات بیشتر
ویژگی های منحصر بفرد ورزش تحوّلی ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
پنجمین ویژگی ورزآرا - فرم ادای احترام

,...

اطلاعات بیشتر
شعارهای ورزآرا - بخش دوم

,...

اطلاعات بیشتر
سومین ویژگی ورزآرا - شعارهای ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
دومین ویژگی ورزآرا - اهداف ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
اولین ویژگی ورزآرا - الگوی ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
معرفی ویژگی های منحصر بفرد ورزش ایرانی اسلامی ورزآرا - بخش اول

,...

اطلاعات بیشتر
ویژگی های ورزش ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
معرفی ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
آشنایی با ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
ادای احترام در ورزش ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
چگونه میشود یکساعت تفکر برتر از هفتاد سال عبادت باشد؟

,...

اطلاعات بیشتر
نیرومند و توانا کیست؟

,...

اطلاعات بیشتر
تعادل در ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
تقویت سیستم ایمنی با ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
اهمیت تنفس در ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
ملزومات ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
راهکارهای مقابله با کرونا

,...

اطلاعات بیشتر
قدرت، استقامت، تعادل، انعطلف پذیری

,...

اطلاعات بیشتر
تمرین دوست داشتن خود و دیگران در ورزآرا

,...

اطلاعات بیشتر
کشف مجهولات

جهت تهیه کتاب های بی نظیر استاد سید رضا شاهمیری لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.09120957059   آقای قادر رفعت ,...

اطلاعات بیشتر
آواز حقیقت

جهت تهیه کتاب های بی نظیر استاد سید رضا شاهمیری لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.09120957059   آقای قادر رفعت ,...

اطلاعات بیشتر
طریقت باطنی فاتحه الکتاب

جهت تهیه کتاب های بی نظیر استاد سید رضا شاهمیری لطفا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.09120957059   آقای قادر رفعت ,...

اطلاعات بیشتر
تکنیک انقباض ارادی عضلات بدن Voluntary muscle contraction technique

,...

اطلاعات بیشتر
ورزش تحولی ورزآرا ورزشی بومی و ایرانی

,...

اطلاعات بیشتر
شستشوی بینی

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_emb ,...

اطلاعات بیشتر
بنیانگذار ورزآرا کیست؟ Who is the founder of Varzara?

,...

اطلاعات بیشتر
ورزآرا چیست؟ What is Varzara?

,...

اطلاعات بیشتر