گزارش برگزاری اولین وبینار مشترک کلیه مسولین کمیته های متناظر ورزآرا در سراسر کشور

گزارش برگزاری اولین وبینار مشترک کلیه مسولین کمیته های متناظر ورزآرا در سراسر کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

به حول قوه الهی اولین وبینار مشترک کمیته های متناظر ورزآرا در سراسر کشور عزیزمان ایران در مورخه سه شنبه 12 اسفند 99 با حضور بیش از 20 کمیته فعال در سطح کشور از طریق محیط گوگل میت بصورت آنلاین برگزار گردید.

در طی این جلسه، که توسط مسولین کمیته کشوری اداره شد، در ابتدا ضمن قدردانی از رهنمودهای کارساز، راهگشا و دلسوزانه جناب استاد سیّد رضا شاهمیری بنیانگذار ورزآرا، از زحمات مسولین کمیته ها و ورزندگان همیشه فعال ورزآرا نیز مراتب تقدیر و تشکر بعمل آمد. در ادامه، داوطلبین به بیان صحبت های خود پیرامون چالش ها و نقاط ضعف و قوت عملکرد خود پرداختند که متعاقباً توسط مسولین کمیته کشوری راهکارهای لازم عنوان گردید. همچنین دستورالعمل های فدراسیون ورزشهای همگانی برای سال 1400 مورد بازنگری و یادآوری مجدد قرار گرفت.

در انتهای این وبینار از کلیه کمیته ها درخواست شد تا به تهیه گزارشی اجمالی از عملکرد خود در طی سال 1399 و برنامه ریزی برای عملکرد هر چه بهتر در طی سال 1400 در جهت نیل به اهداف ورزآرا و معرفی این ورزش اصیل ایرانی اسلامی به عموم جامعه اقدام نموده و در اسرع وقت به مسولین کمیته کشوری ارائه نمایند.

و من الله توفیق

کمیته ورزشی ورزآرا

Rafat

1400/1/15

excellent news