گزارش برگزاری اولین وبینار داخلی ورزآرا در سراسر کشور

گزارش برگزاری اولین وبینار داخلی ورزآرا در سراسر کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

به حول قوه الهی اولین وبینار داخلی ورزآرا با مدیریت و هدایت مسولین کمیته کشوری و با حضور کلیه ورزندگان در سراسر کشور در تاریخ دوشنبه 25 اسفند 99 از طریق محیط گوگل میت بصورت آنلاین برگزار گردید.

در شروع این جلسه، در ابتدا به بنیانگذار ورزش تحوّلی ورزآرا جناب استاد سیّد رضا شاهمیری اَدای احترام صورت گرفت و آموزه های ناب ایشان مورد تقدیر و تشکر واقع شد. در ادامه جلسه، ریاست محترم کمیته ورزآرا به ارائه توضیحات در خصوص آخرین مسابقه چیستان فکری ورزآرا پرداخت و از جوانب مختلف آنرا مورد بحث و بررسی قرار داد. در طی این وبینار، یادآوری گردید که از امتیازات خاص ورزش ورزآرا و از ویژگی های منحصر بفرد آن، ورزشهای ذهنی و تمرینات فکری آن می باشد که چیستان های فکری یکی از آنان بشمار می رود. در انتهای جلسه، از کلیه شرکت کنندگان در این مسابقه چیستان تقدیر بعمل آمده و برندگان آن معرفی شده و مورد تشویق و ترفیع درجه قرار گرفتند.

و من الله توفیق

کمیته ورزشی ورزآرا