برگزاری دومین وبینار مشترک کلیه مسولین کمیته های متناظر ورزآرا در سراسر کشور

برگزاری دومین وبینار مشترک کلیه مسولین کمیته های متناظر ورزآرا در سراسر کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

به حول قوه الهی دومین وبینار مشترک کمیته های متناظر ورزآرا در سطح کشور در مورخه جمعه 27 فروردین 1400 مصادف با سوّم ماه  مبارک رمضان با حضور بیش از 50 نفر از مسئولین ورزآرا متشکل از 20 کمیته فعال در سطح کشور از طریق محیط گوگل میت بصورت آنلاین برگزار گردید.

در این جلسه که با مدیریت مسئولین کمیته کشوری برگزار شد، در آغاز از آموزش های ارزشمند بنیانگذار ورزش ورزآرا جناب استاد سیّد رضا شاهمیری و نیز راهنمایی های همیشه کارساز ایشان مراتب قدردانی و سپاسگزاری بعمل آمد.

در ادامه، مباحث لازم جهت بحث و بررسی، توسط منشی جلسه مورد طرح قرار گرفت و مسئولین کمیته ها نظرات خود را به اشتراک گذاشتند. از اهّم این مباحث می توان به ترغیب هر چه بیشتر ورزندگان به مشارکت در اجرای لایوهای ورزشی و بررسی عملکرد کمیته ها و چالش های احتمالی در مسیر پیشرفت آنان نام برد. در پاره ای مسائل از جمله زمان برگزاری لایوهای ورزشی در فصل بهار نظر خواهی صورت گرفته و با اکثریت آرا زمان اجرای لایوها ساعت 21 الی 22 شب تعیین گردید. همچنین برخی کمیته ها مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند که راهکارهای لازم توسط مسئولین کمیته کشوری ارائه گردید.

در انتهای این جلسه ضمن تشکر و تقدیر از زحمات کلیه مسئولین ورزآرا، بر مباحثی چون ارتباط و همکاری هر چه بیشتر کمیته ها با هیات ورزشهای همگانی استان خود، برگزاری وبینار در سطح کشور  با هماهنگی و همکاری هیات همگانی مربوطه و تکمیل برنامه های عملیاتی خود در سال 1400 و گزارش به مسئولین کشوری ورزآرا مورد تاکید دو چندان قرار گرفت.

و من الله توفیق

کمیته ورزشی ورزآرا