تبریک روز معلم

تبریک روز معلم
روز معلم بر بنیانگذار دلسوز و پرتلاش ورزش تحولی ورزآرا مبارک باد.