گزارش ضبط تلویزیونی شبکه امید جمعه 21 خرداد 1400

گزارش ضبط تلویزیونی شبکه امید  جمعه 21 خرداد 1400

بسم الله الرحمن الرحیم

 پیرو همکاری های قبلی با شبکه تلویزیونی امید، در تاریخ جمعه 21 خرداد 1400 مسئولین و ورزندگان ورزش تحولی ورزآرا جهت ضبط تلویزیونی برنامه جام برتر، در موزه دفاع مقدس حضور بهم رساندند.

در این برنامه، ابتدا ریاست محترم  کمیته ورزآرا کشور به معرفی این ورزش اصیل ایرانی و معرفی بینانگذار و اهداف این رشته ورزشی پرداخت. سپس ورزندگان خانم به اجرای تعدادی از تکنیک های ورزآرا پرداخته و همزمان با انجام ورزشها، نایب رئیس کمیته ورزآرا توضیحات لازم پیرامون ارزشمندی این تمرینات و اثرات آن در جسم و روان انسان را ارائه نمود.

در ادامه، ورزندگان آقا تمرینات دیگری از ورزآرا را به معرض نمایش گذاشته و همزمان توضیحات لازم توسط دبیر کمیته ورزآرا ارائه گردید.

در انتهای این جلسه، تعدادی از ورزندگان خانم و آقا بطور داوطلبانه نتایج حاصل از اجرای منظم تمرینات ورزآرا را عنوان نمودند.

و من الله توفیق

کمیته ورزشی ورزآرا