عید سعید غدیرخم بر شیعیان جهان مبارکباد

عید سعید غدیرخم بر شیعیان جهان مبارکباد