کمیته ورزشی ورزآرا، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را بر سوگواران راستینش تسلیت عرض می نماید

کمیته ورزشی ورزآرا، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را بر سوگواران راستینش تسلیت عرض می نماید