نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا (بخش دوم)

نوآوری های ورزش تحوّلی ورزآرا (بخش دوم)

بسم الله الرحمن الرحیم

4- از دیگر نوآوری های منحصر به فرد ورزآرا در ورزش که نظیر آن در هیچ یک از رشته های ورزشی دنیا وجود ندارد، چیستان های تفکری است که موثر بر اندام های جسمی و ذهنی می باشد. این نوآوری ورزشی در ورزآرا، برای ملزم کردن ورزنده به تفکرات ورزشی، طراحی گردیده است.

 

5- فرم جذاب و منحصر بفرد ادای احترام که از ۱۳ سال قبل از بیماری کرونا توسط استاد سیّد رضا شاهمیری، بنیان گذار ورزش ورزآرا به جهت رعایت فاصله اجتماعی و حفظ بهداشت فردی ابداع شد نیز، یکی دیگر از نوآوری های ورزآرا می باشد. این فرم نه تنها در محیط های ورزشی، بلکه در تمامی فضاها از جمله خانه، محل کار و ... دارای کاربرد است و به معنای دست دادن دوستانه ورزنده با خود و طرف مقابل است و کمک می کند بجای انتشار آلودگی ها (انواع ویروس ها و بیماری های جسمی و ذهنی)، از این و آن فاصله گرفته و دست دوستی با وجود الهی مان بدهیم و به این حریم کبریایی نزدیک تر شویم.

 

6- تمرینات تفکری شبانه از دیگر نوآوری های ورزش ورزآرا محسوب می شود و با اذکار الهی همراه است که دل و ذهن ورزنده را به یاد خداوند مشغول می کند. به قول استاد سیّدرضا شاهمیری بنیان گذار ورزش ورزآرا: «ورزندگان ورزآرا مرتب به ذهنشان برنامه های الهی و سالم کننده می دهند، تا مبادا ذهنشان به آنان برنامه های شیطانی و بیماری زا بدهد».